Gezondheidsrecht

De wereld van het gezondheidsrecht kent veel aspecten. De afgelopen jaren heb ik zowel praktische als theoretische kennis opgedaan van het gezondheidsrecht. Mijn interesse en ervaring ligt voornamelijk op het gebied van de kwaliteit van de zorg, de cliëntenrechten en medezeggenschap en de Governancecode Zorg.

Kwaliteit, klachten en calamiteiten
De zorgwereld ken ik van binnenuit vooral op het gebied van het klachtrecht en de cliëntenrechten. Het is een uitdaging om de verschillende klachtprocedures te kennen en toe te passen, zeker als zorgorganisaties verschillende soorten zorg leveren. In mijn masterscriptie heb ik onderzoek gedaan naar de wenselijkheid om klachtbehandeling in het Wmo-domein onder te brengen in de Wkkgz. Daarnaast heb ik me verdiept in de kwalificatie van incidenten en calamiteiten en de gevolgen daarvan voor de rechtsbescherming van zorgverleners.

Medezeggenschap en governance
Tijdens mijn studie kwam de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en de Governancecode Zorg 2017 uitgebreid aan bod. Ook werd aandacht besteed aan de organisatie, het rechtspersonenrecht en het bestuur van de zorg. Uiteraard heb ik ook kennis vergaard rondom de mededinging, inkoop en aanbesteding van de zorg.

Juridisch advies
Heeft u vragen over juridische aspecten binnen uw zorgorganisatie? Neem dan contact op voor juridisch advies en ondersteuning. Ik denk graag met u mee.