Specialisatie klachtrecht

Klachtenfunctionaris
Iedere zorgorganisatie die valt onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg heeft de verplichting om een klachtenfunctionaris aan te stellen. Deze klachtenfunctionaris vervult een onafhankelijke rol binnen de organisatie en bemiddelt bij klachten van cliënten. Ik kan voor uw zorginstelling deze rol tijdelijk of langdurig vervullen.

Ik heb jarenlange ervaring bij verschillende zorgorganisaties, zowel in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg als in de verpleging, verzorging en thuiszorg. Zowel de cliënt als de betreffende medewerker bied ik graag een luisterend oor. Samen gaan we op zoek naar een oplossing voor de onvrede.

Klachtencommissie
Naast een klachtenfunctionaris kennen veel zorgorganisaties ook een klachtencommissie voor cliënten. Voor organisaties die vallen onder de Jeugdwet is deze commissie nog steeds verplicht.

Ik ben inzetbaar als lid van uw klachtencommissie en heb daarnaast ervaring als ambtelijk secrataris. Ik kan me zaken snel eigen maken en ben analytisch ingesteld. Daarbij houd ik oog voor de belangen van beide partijen en maak ik me sterk voor een goede, zorgvuldige communicatie. Ook het schrijven van een uitspraak neem ik graag voor mijn rekening.

Klachtenregeling
Dankzij mijn ervaring en juridische achtergrond ken ik de ins en outs van het klachtrecht. Zodoende kan ik zorginstellingen wegwijs maken in de wereld van het klachtrecht. Ik adviseer u graag bij het opstellen of aanpassen van uw klachtenregeling. Zoals ik al schreef bij mijn masterscriptie: Klagen in de zorg is een vak apart.